نابودی اپیدمی HIV/ایدز

درمان ایدز

تاخیر در درمان ایدز ظاهرا قرار است تاخیر درمان ایدز تا سالیان درازی ادامه پیدا کند؟ بارها دیده شده و در نشریات آمریکا هم چاپ شده است که سیاستمداران آمریکایی از جمله ریاست جمهور آمریکا بنا به دلایل منافع اقتصادی خود از اقدامات لازم در زمینه جلوگیری از سوراخ شدن لایه اوزون خودداری نموده اند […]

نابودی اپیدمی HIV/ایدز

Wrong Notes About HIV/AIDS

ادعاهای غلط راجع به ایدز(Wrong Notes About (HIV/AIDS 1-احتمال انتقال ویروس HIV از فرد مبتلا به فرد سالم در حین رابطه جنسی چه مقدار است؟ از آنجا که امکان انتقال HIV به افراد سالم در حین رابطه جنسی کاملا به شرایط فرد مبتلا و نحوه برقراری ارتباط او با فرد سالم مربوط می شود، ادعا […]

نابودی اپیدمی HIV/ایدز

سود جویی معنوی از بیماری ایدز

منظور از سود جویی معنوی از بیماری ایدز این است که برای خوشامد بیمار ایدزی و برای جلب نوعدوستی آحاد جامعه برای اینکه بگویند آدمهای خوبی هستند ،بیمار مبتلا به HIV/ایدز را آزاد می گذارند تا آزادانه با هر کس که خواست ازدواج کند هر کس را که خواست فاک کند و … و البته […]